Andmekaitse

1. Andmekaitse ülevaates


Üldised suunised


Järgmised suunised annavad lihtsa ülevaate sellest, mis teie isikuandmetega juhtub, kui külastate meie veebilehte. Isikuandmed on kõik need andmed, mille järgi saab teid isiklikult identifitseerida. Põhjaliku teabe andmekaitse teema kohta leiate meie käesolevas tekstis toodud andmekaitsedeklaratsioonist.

Analüüsivahendid ja kolmandate pakkujate tööriistad

Meie veebilehe külastamisel hinnatakse teie surfamiskäitumist statistiliselt. Seda tehakse küpsiste ja niinimetatud analüüsiprogrammide abil. Teie surfamiskäitumise analüüs toimub reeglina anonüümselt; surfamiskäitumise alusel pole võimalik teieni välja jõuda. Te võite sellest analüüsist keelduda või takistada teatud tööriistade kasutamist. Üksikasjaliku teabe selle kohta leiate järgmisest andmekaitsedeklaratsioonist.

Te võite sellest analüüsist keelduda. Keeldumisvõimalustest teavitame teid käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis.2. Üldised suunised ja kohustuslikud andmed


Andmekaitse


Nende veebilehtede käitajad võtavad teie isikukaitse andmete kaitsmist väga tõsiselt. Me töötleme teie isikuandmeid usalduslikult ja vastavalt kehtivatele andmekaitse eeskirjadele ning andmekaitsedeklaratsioonile.

Selle veebilehe kasutamisel kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille järgi saab teid isiklikult identifitseerida. Järgnev andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks neid kasutame. Need kirjeldavad ka kuidas ja millisel eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete ülekandmine internetis (nt suhtlus elektronposti teel) võib sisaldada turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebilehe andmete töötlemise eest vastutav asutus on:
Nivona Apparte GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg
Telefon: 0911 2526630
E-post: info@nivona.com

Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes otsustab üksi või koos teistega isikuandmete (nt nimi, e-posti aadress jms) töötlemise eesmärgi ja vahendite üle.

Andmetetöötluseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite igal ajal juba antud nõusoleku tühistada. Selleks piisab meile elektronkirjaga vabas vormis saadetud teavitusest. Tühistamine ei puuduta enne tühistamist toimunud andmetöötluse seaduslikkus.

Kaebuse esitamise õigus vastutavale järelevalveasutusele

Andmekaitseseaduse rikkumise korral on asjasse puutuval isikul õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Pädev järelevalveasutus andmekaitseseaduse küsimustes on vastav andmekaitseasutus liidumaal, kus asub meie ettevõtte esindus. Andmekaitseametnike loetelu ning nende kontaktandmed leiate järgmise lingi kaudu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Andmete ülekandmisõigus

Teil on õigus lasta andmeid teie nõusolekul või lepingu kohaselt automaatselt töötlemise käigus endale või kolmandale isikule tavapärases, masinloetavas formaadis saata. Kui nõuate andmete otse ülekandmist mõnele teisele vastutavale asutusele, on see võimalik ainult tehniliste võimaluste piires.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Teil on kehtivate seadusesätete raames igal ajal õigus nõuda tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saajate ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajaduse korral õigus neid andmeid korrigeerida, blokeerida või kustutada. Selleks ja ka muude isikukaitset puudutavate küsimuste korral võite igal ajal ilmumisandmetes toodud aadressil meie poole pöörduda.


3. Andmekaitseametnik


Seadusejärgne andmekaitseametnik


Me oleme oma ettevõtte jaoks tellinud andmekaitseametniku.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg
E-post: marc.fuchs@datev.de


4. Andmete kogumine meie veebilehel


Küpsised


Internetilehed kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid (cookies). Küpsised ei tee teie arvutile mingit kahju ega sisalda mingeid viiruseid. Küpsiste eesmärk on muuta meie pakkumine kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja kindlamaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse ja mida teie brauser salvestab.

Suurem osa meie kasutatud küpsistest on niinimetatud „sessiooniküpsised“. Need kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Teised küpsised jäävad salvestatult teie lõppseadmesse, kuni te need ise kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda.

Te saate oma brauseri nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest ja küpsised on lubatud ainult üksikjuhtudel, te saate välistada küpsiste lubamise teatud juhtudel või välistada nende kasutamise üldiselt ning kas küpsised kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel. Küpsiste inaktiveerimisel võib olla selle veebilehe talitlus piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliste sidetoimingute läbiviimiseks või teie kindlate, soovitud funktsioonide (nt ostukorvi funktsiooni) kasutamiseks, salvestatakse art. 6 lg. 1 punkt f GDPR-i kohaselt. Veebisaidi halduril on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks oma teenuste tehniliselt tõrgeteta ja optimeeritud pakkumiseks. Kui salvestatakse ka muid küpsiseid (nt küpsised teie otsingukäitumise analüüsimiseks), on need andmekaitsedeklaratsioonis eraldi käsitletud.


5. Analüüsivahendid ja reklaam


Google Analytics


See veebileht kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid (cookies). Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist. Küpsiste kaudu loodav teave selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate, kantakse reeglina Google‘i serverisse USA-s ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsised salvestatakse art. 6 lg. 1 punkt f GDPR-i kohaselt. Veebilehe halduril on õigustatud huvi analüüsida kasutaja käitumist, et optimeerida oma veebipakkumist ja ka oma reklaamipakkumist.

IP anonümiseerimine


Oleme sellel veebilehel aktiveerinud IP anonümiseerimise funktsiooni. Selle käigus lühendatakse teie IP-aadress Google‘i poolt Euroopa Liidu riikide piires või kokkuleppel teistes lepinguriikides Euroopa majandusruumis enne USA-sse üle kandmist. Ainult erandjuhtudel kantakse terve IP-aadress USA-s asuvasse Google‘i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimisel kasutab Google seda teavet teie veebilehekasutuse hindamiseks, et koostada aruandeid veebilehetoimingute kohta ja laiemalt selle kohta, et veebilehe haldaja saaks veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid pakkuda. Google ei seo Google Analyticsi raames teie brauserist ülekantud IP aadressi teiste andmetega.

Brauseri plugin


Te saate küpsiste salvestamist vastava seadistusega oma brauseri seadetes takistada; juhime siiski teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te kõiki selle veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Samuti saate takistada Google'il küpsisega loodud andmete ja teie veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sh teie IP aadressi) kogumist, samuti nende andmete töötlemist Google'i poolt, kui laadite alla ja installite järgmise lingi all saadaval oleva veebilehitseja plugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tellimuse andmete töötlemine


Me oleme Google‘iga sõlminud lepingu tellimuse andmete töötlemise kohta ja rakendame rangeid saksa andmekaitseametite nõudeid Google Analyticsi kasutamisel täies mahus.


6. Pluginad ja tööriistad


YouTube


Meie veebileht kasutab pluginaid Google‘i kaudu YouTube‘i lehe kasutamiseks. Lehekülgede haldur on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate üht meie lehekülge, mis on varustatud YouTube‘i pluginaga, luuakse ühendus YouTube‘i serveritega. Seejuures teavitatakse YouTube‘i serverit, milliseid meie lehti te olete külastanud.

Kui olete oma YouTube‘i kontole sisse loginud, lubate YouTube‘il oma otsingukäitumise otse oma isikliku profiiliga siduda. Te saate seda takistada, kui logite oma YouTube‘i kontolt välja.

YouTube‘i kasutatakse meie veebipakkumiste veenvaks esitamiseks. See kujutab endast õigustatud huvi Art. 6 lg. 1 punkt f GDPR-i mõistes.

Veel teavet kasutajaandmetega ümberkäimise kohta leiate YouTube‘i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Maps


See lehekülg kasutab API kaudu kaarditeenust Google Maps. Pakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja teie IP aadress salvestada. See teave saadetakse reeglina USA-s asuvale Google‘i serverile ja salvestatakse seal. Selle lehekülje pakkuja ei saa sellist andmete ülekandmist mõjutada.

Google Mapsi kasutatakse meie veebipakkumise veenvaks esitamiseks ja meie poolt veebilehel antud kohtade lihtsamaks leidmiseks. See kujutab endast õigustatud huvi Art. 6 lg. 1 punkt f GDPR-i mõistes.

Rohkem teavet kasutajaandmetega ümberkäimise kohta leiate Google‘i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Kohustuslik teave art. 12 jj. GDPR

Vastutaja kontaktandmed

Nimi: Peter
Eesnimi: Wildner
Ettevõtte kontaktandmed (tööalane): NIVONA Apparate GmbH
Aadress: Südwestpark 49
Telefon: 90449 Nürnberg
E-post: peter.wildner@nivona.com

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Ettevõtte kontaktandmed (tööalane): 
Marc Fuchs (DATEV eG)
Aadress: Sigmundstraße 172; 
90329 Nürnberg
E-post: marc.fuchs@datev.de

Milleks me kogume isikuandmeid?

Andmeid kogutakse põhimõtteliselt teie juures. Teie esitatud isikuandmeid on vaja töödelda meiega sõlmitud lepingust tulenevate lepingulise kohustuste täitmiseks. Teie koostöökohustuste tõttu on hädavajalik, et edastate meile nõutavad isikuandmed, sest vastasel juhul ei saa me oma lepingulisi kohustusi täita.

Teie isikuandmed tuleb esitada lepingueelsete meetmete raames (nt põhiandmete koostamisel huvitumisprotsessis). Kui vajalikke andmeid ei esitata, ei saa lepingut sõlmida.

Meie teenuste pakkumiseks võib olla vajalik töödelda isikuandmeid, mis on meile saadetud lubatud viisil ja vastava eesmärgiga teistelt ettevõtjatelt või muudelt kolmandatelt isikutelt, nt finantsametist, teie äripartnerilt jms.

Me töötleme vajaduse korral isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, nt interneti olemasolu, mida me kasutame lubatud viisil ja ainult vastavaks lepingu eesmärgiks.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie esitatud isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja Saksamaa andmekaitseseaduse (BDSG) nõuetega kooskõlas:

nõusoleku alusel (vast. art. 6 lg. 1 punkt a GDPR)

Isikuandmete töötlemise eesmärgid tulenevad nõusoleku andmisest. Antud nõusoleku saate igal ajal tulevikku suunatult tühistada. Tühistada saab ka nõusolekuid, mis on antud enne GDPR-i jõustumist (25. mai 2018). See ei puuduta töötlemist, mis on toimunud enne tühistamist. Näide: uudiskirja saamine, nõusolek teie esitatud andmete edastamiseks teie soovil kolmandatele isikutele (nt pangad, kindlustused, aktsionärid jne).

Lepinguliste kohustuste täitmiseks (vast. art. 6 lg. 1 punkt b GDPR)

Andmetöötluse eesmärgid tulenevad ühelt poolt lepingueelsete meetmete võtmisest ja lepinguga reguleeritud ärisuhtest ning teiselt poolt teiega sõlmitud lepingu kohustuste täitmisest.

Seadusest tulenevate nõuete (vast. art. 6 lg.1 punkt c GDPR) või avaliku huvi tõttu (vast. art. 6 lg. 1 punkt e GDPR)

Andmetöötluse eesmärgid tulenevad õiguslikest nõuetest või need on üldistes huvides (nt säilitamisnõuete täitmine, tõendid maksunõustaja juhendamist- ja teavitamiskohustuste täitmise kohta).

Huvide hindamise raames (vast. art. 6 lg. 1 punkt f GDPR)

Töötlemise eesmärgid tulenevad meie õigustatud huvide hindamisest. Võib olla vajalik, et teie esitatud andmeid töödeldakse laiemalt kui lepingu tegelikuks täitmiseks vajalik. Meie õigustatud huvi teie esitatud andmete laiemaks töötelmiseks on õigustatud vaid selles ulatuses, kui need ei ole teie huvide või põhiõiguste ja põhivabadustega vastuolus. Meie õigustatud huvi võib erandjuhtudel olla: Õiguslike nõuete kehtestamine, kaitse vastutusnõuete korral, kuritegude takistamine.

Kes saavad teie poolt esitatud isikuandmed?

Meie ettevõtte siseselt pääseb teie esitatud isikuandmete sellistele osadele juurde ja tohib neid andmeid töödelda ainult lepinguliste ja seadusest tulenevate kohutstuste täitmiseks.

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks on teie esitatud andmetele õigus ainult neil asutustel, kus neid vajatakse seaduslikult põhjendatud juhtudel, nt finantsasutused, sotsiaalkindlustusametnikud, vastavad asutused ja kohtud.

Muud saajad võivad teie esitatud andmeid saada ainult soovi korral, kui te olete meile selleks vajaliku nõusoleku andnud.

Teenuse osutamise raames oleme tellinud lepingulised töötlejad, kes aitavad lepingulisi kohustusi täita, nt andmetöötluspartnerid, dokumendipurustajad, spetsialiseeritud edasimüüjad jne. Me kohustame neid lepingulisi töötlejaid lepingu kohaselt täitma GDPR-i ja BDSG nõudeid.

Kas teie esitatud andmed saadetakse kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele?

Teie esitatud andmeid ei saadeta mitte mingil juhul kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Kui te peaks tahtma erandjuhul oma esitatud andmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile saata, teeme seda ainult teiepoolse kirjaliku nõusoleku korral.

Kas otsustamine, sealhulgas profiilide koostamine, toimub automatiseeritult?

Teie esitatud andmete töötlemisel ei toimu automaatset otsustamist (sealhulgas profiili koostamist) vast. art. 22 GDPR.

Töötlemisaeg (kustutamiskriteeriumid)

Teie esitatud andmete töötlemine toimub nii kaua, kuni see on lepinguliselt kokkulepitud eesmärgi saavutamiseks vajalik, põhimõtteliselt nii kaua, kuni kehtib lepinguline suhe teiega. Pärast lepingusuhte lõppu töödeldakse teie esitatud andmeid seaduslike säilitamiskohustuste või meie õiguslike huvide täitmiseks. Teie esitatud andmed kustutatakse pärast seaduslike säilitamisaegade lõppemist ja/või meie õigusliku huvi kadumisel.

Meie vastavate säilitamiskohustuste ja meie õiguslike huvide eeldatavad tähtajad:
• Äriliste ja maksuõiguslike säilitamistähtaegade täitmine. Seal antud säilitamise või dokumenteerimise tähtajad on kaks kuni kümme aastat.
• Tõendite säilitamine kuni aegumiseni. Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) §§ 195 jj kohaselt võivad need aegumistähtajad olla kuni 30 aastat, kusjuures tavaline aegumistähtaeg on kolm aastat.
Teave teie õiguste kohta

• Õigus teavet saada vast. art. 15 GDPR:
Teil on õigus saada tasuta teavet selle kohta, kas ja milliseid andmeid teie kohta on salvestatud ja millisel eesmärgil salvestamine toimub.

• Õigus korrigeerida vast. art. 16 GDPR:
Teil on õigus vastutaval asutusel oma valede isikuandmete korrigeerimist nõuda. Töötlemise eesmärgi arvestades on teil õigus nõuda puudulike isikuandmete täiendamist — ka täiendavate selgituste abil.

• Õigus kustutada („Õigus olla unustatud“) vast. art. 17 GDPR:
Teil on õigus lasta vastutaval asutusel oma andmed viivitamatult kustutada. Vastutav asutus on kohustatud isikuandmed viivitamatult kustutama, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:
a) eesmärgid, milleks isikuandmeid koguti, enam ei kehti;
b) te tühistate töötlemiseks antud nõusoleku. Töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
c) Te ei ole töötlemisega nõus. Töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
d) Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.
e) Isikuandmed tuleb vastutava isiku poolt kustutada liidu õigusest või liikmesriikide seadustest tuleneva kohustuse kohaselt.
f) Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt artikli 8 lõikele 1.

• Töötlemise piiramisõigus vast. art. 18 GDPR ja § 35 BDSG:
Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist, kui esineb üks järgmistest tingimustest:
a) Te kahtlete isikuandmete õigsuses.
b) Töötlemine on ebaseaduslik; kuid te keeldute siiski kustutamisest.
c) Isikuandmeid ei ole enam töötlemiseks vaja; teil on neid andmeid siiski vaja õiguslike nõuete kinnitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
d) Te olete esitanud töötlemise kohta vastuväite vast. art. 21 lg. 1 GPR. Kuni ei ole kindlaks tehtud, kas vastutava isiku õigustatud põhjused kaaluvad teie omad üles, on töötlemine piiratud.

• Andmete ülekandmisõigus vast. art. 20 GDPR:
Teil on õigus küsida vastutavalt isikult teie poolt esitatud andmete esitamist struktureeritud, tavapärases ja masinloetavas formaadis. Me ei tohi takistada edasiandmist teistele vastutavatele isikutele.

• Vaidlsutamisõigus vast. art. 21 GDPR:
Selleks pöörduge palun töötlemise eest vastutava isiku poole (vt ülalt).

• Kaebuse esitamise õigus järelevalveasutusele vast. art. 13 lg. 2 punkt d, 77 GDPR koos
§ 19 BDSG:
Kui te olete arvamusel, et teie andmete töötlemine rikub GDPR-i nõudeid, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Selleks pöörduge vastutava järelevalveasutuse poole

• Nõusoleku tagasivõtmine vast. art. 7 lg. 3 GDPR:
Kui olete andnud nõusoleku töötlemiseks vast. art. 6 lg. 1 punkt a või art. 9 lg. 2 punkt a (isikuandmete eriliste kategooriate töötlemine), on teil igal ajal õigus eesmärgipäraselt seotud nõusolek tagasi võtta, ilma et see mõjutaks tagasivõtmise hetkeks juba toimunud töötlemise õigsust.

coffee
OTSIN NIVONA
EDASIMÜÜJAT