Andmekaitse


1. andmekaitse lühidalt

Üldine teave


Järgnev teave annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mida saab kasutada teie isikliku tuvastamise eesmärgil. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on loetletud käesoleva teksti all.
Analüüsivahendid ja kolmandate isikute vahendid

Kui külastate meie veebisaiti, võidakse teie surfikäitumist statistiliselt hinnata. Selleks kasutatakse peamiselt küpsiseid ja nn analüüsiprogramme. Teie surfamiskäitumise analüüs on tavaliselt anonüümne; surfamiskäitumist ei ole võimalik teie juurde tagasi jälgida. Te võite selle analüüsi vastu olla või seda vältida, kui te ei kasuta teatavaid vahendeid. Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate järgmisest privaatsuspoliitikast.

Te võite selle analüüsi vastu olla. Me teavitame teid vastuväidete esitamise võimalustest selles privaatsuspoliitikas.

2 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse


Selle veebisaidi operaatorid võtavad teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Selle veebisaidi kasutamisel kogutakse mitmesuguseid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja milleks seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel interneti teel (nt e-posti teel suhtlemisel) võivad esineda turvaaugud. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.
Teave vastutava töötleja kohta

Käesoleva veebilehe andmete töötlemise eest vastutav töötleja on:

Nivona Apparate GmbH
Südwestpark 49
90449 Nürnberg

Telefon: 0911 2526630
E-post: info@nivona.com

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid või e-posti aadressid) töötlemise eesmärgid ja vahendid.(nt nimed, e-posti aadressid jne).
Teie nõusoleku tagasivõtmine andmete töötlemiseks

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku alusel. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab sellest, kui saadate meile mitteametliku e-kirja. Kuni tagasivõtmiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust tagasivõtmine ei mõjuta.

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele


Andmekaitseseaduse rikkumise korral on andmesubjektil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Andmekaitse küsimustes on pädev järelevalveasutus selle liidumaa andmekaitseametnik, kus asub meie ettevõte. Andmekaitseametnike loetelu ja nende kontaktandmed leiate järgmiselt lingilt: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle üldkasutatavas, masinloetavas formaadis. Kui te taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, toimub see ainult juhul, kui see on tehniliselt võimalik.
Teavitamine, blokeerimine, kustutamine

Teil on kohaldatavate õigusnormide raames igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Kui teil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta õiguslikus teatises esitatud aadressil.

3. Andmekaitseametnik

Seadusega nõutav andmekaitseametnik


Oleme määranud oma ettevõttele andmekaitseametniku.

Marc Fuchs (DATEV eG)
Sigmundstraße 172
90329 Nürnberg

E-post: marc.fuchs@datev.de.


4. andmete kogumine meie veebilehel

Küpsised


Mõned veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsiseid kasutatakse selleks, et muuta meie veebileht kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida teie veebilehitseja salvestab.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on nn "seansiküpsised". Need kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda.

Te saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja lubada küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise sideprotsessi läbiviimiseks või teatavate teie poolt soovitud funktsioonide (nt ostukorvi funktsioon) pakkumiseks, salvestatakse GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamiseks, et pakkuda oma teenuseid tehniliselt veavabalt ja optimaalselt. Kui salvestatakse muid küpsiseid (nt küpsised teie surfikäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid käesolevas privaatsuspoliitikas eraldi.

5. analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics


See veebileht kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Teenuse pakkuja on Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab nn küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsiste salvestamine põhineb GDPRi artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi analüüsida kasutajate käitumist, et optimeerida nii oma veebilehte kui ka reklaami.

IP anonüümseks muutmine


Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. See tähendab, et Google kärbib teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingule alla kirjutanud riikides enne selle edastamist USAsse. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja kärbitakse seal. Google kasutab seda teavet käesoleva veebisaidi operaatori nimel, et analüüsida veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ja pakkuda veebisaidi operaatorile muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Teie veebilehitseja poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Brauseri plugin


Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid palun arvestage, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada Google'ile küpsiste poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitsejaplugina, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Andmete kogumise vastuseis


Te saate takistada oma andmete kogumist Google Analytics'i poolt, klõpsates järgmisel lingil. Seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist selle veebisaidi edaspidisel külastamisel: Deaktiveeri Google Analytics.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics käitleb kasutajaandmeid, leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tellimusandmete töötlemine


Oleme sõlminud Google'iga lepingu tellimusandmete töötlemiseks ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

6. pluginad ja tööriistad

YouTube


Meie veebisait kasutab Google'i hallatava YouTube'i veebisaidi pluginaid. Lehekülgede operaator on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate mõnda meie lehekülge, mis on varustatud YouTube'i pluginaga, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. See teatab YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi te külastasite.

Kui olete YouTube'i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube'il määrata teie surfikäitumist otse teie isikliku profiili. Seda saate vältida, kui logite oma YouTube'i kontost välja.

YouTube'i kasutamine on meie veebipakkumiste atraktiivse esitamise huvides. See kujutab endast õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Täiendavat teavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps


See veebisait kasutab API kaudu Google Mapsi kaarditeenust. Teenuse pakkuja on Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google'i USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Selle veebilehe pakkujal ei ole mingit mõju sellele andmeedastusele.

Google Maps'i kasutamine on meie veebipakkumiste atraktiivse esitluse huvides ja selleks, et hõlbustada meie poolt veebilehel näidatud kohtade leidmist. See kujutab endast õigustatud huvi GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses.

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

.

Kohustuslik teave vastavalt art. 12 jj. GDPR

Vastutava töötleja kontaktandmed

Perekonnanimi: Wildner
Eesnimi: Peter

Kontaktandmed (ettevõte)
Ettevõte: NIVONA Apparate GmbH
Aadress: Südwestpark 49
90449 Nuremberg

Telefon: +49 911 2526630
E-post: peter.wildner@nivona.com

Perekonnanimi: Fritsch
Eesnimi: Christian

Kontaktandmed (äri)
Ettevõte: Fritš (Fritš): NIVONA Apparate GmbH
Aadress: Südwestpark 49
90449 Nürnberg

Telefon: +49 911 2526630
E-post:
christian.fritsch@nivona.com


Andmekaitseametniku kontaktandmed

Kontaktandmed (ettevõte)
Ettevõte: Marc Fuchs (DATEV eG)
Aadress: Sigmundstraße 172; 90329 Nürnberg

E-post: marc.fuchs@datev.de

Kust me saame teie isikuandmeid?

Teie andmeid kogutakse üldjuhul teilt. Teie poolt esitatud isikuandmete töötlemine on vajalik meiega sõlmitud lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Teie koostöökohustuse tõttu on meie poolt nõutud isikuandmete esitamine hädavajalik, sest vastasel juhul ei ole meil võimalik täita oma lepingulisi kohustusi.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik lepingueelsete meetmete raames (nt lähteandmete kogumine prospektiprotsessi käigus). Kui te ei esita nõutud andmeid, ei saa lepingut sõlmida.

Meie teenuste osutamiseks võib olla vajalik töödelda isikuandmeid, mille oleme saanud teistelt ettevõtetelt või muudelt kolmandatelt isikutelt, nt maksuametilt, teie äripartnerilt vms, lubatud viisil ja vastaval eesmärgil.

Lisaks võime töödelda isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, nt. veebilehtedelt, mida kasutame lubatavalt ja ainult vastaval lepingulisel eesmärgil.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie poolt esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa andmekaitse määruse (GDPR) ja föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) sätetele:

Nõusoleku alusel (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a)

Isikuandmete töötlemise eesmärgid tulenevad nõusoleku andmisest. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mis jõustub tulevikus. Enne GDPRi jõustumist (25. mai 2018) antud nõusolekut saab samuti tagasi võtta. Enne tagasivõtmist toimunud töötlemist ei mõjuta tagasivõtmine. Näide: uudiskirja saatmine, nõusolek teie poolt esitatud andmete edastamiseks kolmandatele isikutele (nt pangad, kindlustusseltsid, aktsionärid jne) teie taotlusel.

Lepinguliste kohustuste täitmiseks (vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b).


Andmete töötlemise eesmärk tuleneb ühelt poolt lepingueelsete meetmete algatamisest, mis eelnevad lepinguliselt reguleeritud ärisuhetele, ja teiselt poolt teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

Seaduslike nõuete tõttu (vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile c) või avalikes huvides (vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile e).

Andmetöötluse eesmärgid tulenevad õiguslikest nõuetest või on avalikes huvides (nt säilitamiskohustuste täitmine, maksunõustaja teavitamis- ja teavitamiskohustuste täitmise tõendamine).

Huvide tasakaalustamise raames (vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f).

Töötlemise eesmärgid tulenevad meie õigustatud huvide kaitsmisest. Teie poolt esitatud andmete töötlemine võib olla vajalik ka pärast lepingu tegelikku täitmist. Meie õigustatud huvi võib õigustada teie esitatud andmete edasist töötlemist, tingimusel, et teie huvid või põhiõigused ja -vabadused ei ole ülekaalus. Meie õigustatud huvi võib olla üksikjuhtudel: õiguslike nõuete esitamine, vastutusnõuete eest kaitsmine, kuritegude ennetamine.
Kes saab teie esitatud isikuandmeid?

Meie ettevõttes saavad juurdepääsu nendele osakondadele, kes vajavad teie esitatud isikuandmeid lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks ja kellel on õigus neid andmeid töödelda.

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks saavad teie esitatud andmeid ainult need osakonnad, kes vajavad teie esitatud andmeid õiguslikel põhjustel, nt maksuamet, sotsiaalkindlustusasutused, pädevad asutused ja kohtud.

Muud vastuvõtjad saavad teie esitatud andmeid teie taotlusel ainult siis, kui te annate meile vajaliku nõusoleku.

Meie teenuse osutamise raames tellime töötlejaid, kes aitavad kaasa lepinguliste kohustuste täitmisele, nt IT-partnerid, dokumendihävitajad, spetsialiseerunud edasimüüjad jne. Need töötlejad on meie poolt lepingulistel alustel tellitud. Need töötlejad on meie poolt lepinguliselt kohustatud järgima GDPRi ja BDSG sätteid.

Kas teie esitatud andmeid edastatakse kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele?

Teie esitatud andmeid ei edastata mingil juhul kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Kui üksikjuhtudel soovite, et teie esitatud andmeid edastataks kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, teeme seda ainult teie kirjalikul nõusolekul.

Kas toimub automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs?

Teie poolt esitatud andmete töötlemiseks ei kasutata täielikult automatiseeritud otsuste tegemist (sealhulgas profiilianalüüsi) vastavalt GDPRi artiklile 22.

Töötlemise kestus (kustutamise kriteeriumid)

Teie esitatud andmeid töödeldakse nii kaua, kui see on vajalik lepingulise eesmärgi täitmiseks, põhimõtteliselt nii kaua, kui teiega on lepinguline suhe. Pärast lepingulise suhte lõppemist töödeldakse teie esitatud andmeid seadusest tulenevate säilitamiskohustuste täitmiseks või meie õigustatud huvide alusel. Kui seadusjärgsed säilitamisperioodid on lõppenud ja/või meie õigustatud huvid enam ei kehti, kustutatakse teie esitatud andmed.

Meie suhtes kohaldatavate säilitamiskohustuste ja meie õigustatud huvide eeldatavad tähtajad:
- Kaubandus- ja maksuõigusest tulenevate säilitamistähtaegade täitmine. Seal sätestatud säilitamis- ja dokumenteerimisperioodid on kaks kuni kümme aastat.
- Tõendite säilitamine aegumise raames. Vastavalt Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvidele 195 jj võivad need aegumistähtajad olla kuni 30 aastat, kusjuures tavaline aegumistähtaeg on kolm aastat.
Teave teie õiguste kohta

- Õigus saada teavet vastavalt art. 15 GDPR:
Teil on õigus nõuda tasuta teavet selle kohta, kas ja milliseid teid puudutavaid andmeid säilitatakse ja mis eesmärgil neid säilitatakse.

- Õigus andmete parandamisele vastavalt GDPR artiklile 16:
Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt põhjendamatu viivituseta teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamine. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus saada puudulikke isikuandmeid täiendatud, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.

- Õigus andmete kustutamisele ("õigus olla unustatud") vastavalt GDPR artiklile 17:
Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt oma andmed põhjendamatu viivituseta kustutada. Vastutav töötleja on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:
a) eesmärk, milleks isikuandmeid koguti, ei ole enam asjakohane
b) Te võtate tagasi oma nõusoleku töötlemiseks. Töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
c) Te esitate töötlemise kohta vastuväite. Töötlemisel puudub muu õiguslik alus.
d) Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
e) Isikuandmete kustutamine on vajalik liidu või liikmesriigi õiguses sätestatud juriidilise kohustuse täitmiseks, mida vastutav töötleja peab täitma.
f) Isikuandmeid on kogutud seoses artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

- Õigus töötlemise piiramisele vastavalt GDPR artiklile 18 &. § 35 BDSG:
Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist, kui kehtib üks järgmistest:
a) Te vaidlustate isikuandmete täpsuse.
b) Töötlemine on ebaseaduslik, kuid te olete vastu isikuandmete kustutamisele.
c) Isikuandmeid ei ole enam vaja töötlemise eesmärgil, kuid te vajate neid õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
d) Te olete GDPR artikli 21 lõike 1 alusel töötlemise vastu. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused, piiratakse töötlemist.

- Õigus andmete ülekantavusele vastavalt GDPR artiklile 20:
Teil on õigus saada vastutava töötleja käsutusse antud andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Me ei tohi takistada andmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.

- õigus esitada vastuväiteid vastavalt GDPR artiklile 21:
Selleks võtke palun ühendust vastutava töötlejaga (vt eespool).

- õigus esitada kaebus järelevalveasutusele vastavalt GDPR artikli 13 lõike 2 punktile d, 77
koostoimes BDSG paragrahviga 19. V. m § 19 BDSG:
Kui te arvate, et teie andmete töötlemine rikub GDPR-i, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Selleks võtke palun ühendust pädeva järelevalveasutusega

- Nõusoleku tagasivõtmine vastavalt GDPR artikli 7 lõikele 3:
Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a (isikuandmete eriliikide töötlemine), on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.